Ultimate magazine theme for WordPress.

Ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi pentru consum – anul 2023

0 483

În Monitorul Oficial nr. 398 din 09.05.2023 a fost publicată H.G. nr. 394/04.05.2023 – privind aprobarea programului de susținere a producției de cartofi de consum pentru anul 2023.

PSD NEGRENI

Sprijinul acordat este un ajutor de minimis în valoare de 989,80 lei/ha (echivalentul a 200 euro/ha) și se acordă proporțional cu suprafața cultivată. De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli, atât cei organizați într-o formă juridică, cât și persoanele fizice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

PSD POIENI
  •  cultivă cartofi destinați consumului uman pe minim 0,30 ha;
  •  dovedesc suprafața cultivată cu adeverință din Registrul agricol al UAT pe raza căreia este situat terenul agricol;
  •  obțin o producție de minimum 15 tone/ha, din care comercializează minim 6 tone/ha;
  •  valorifică producția până la data de 17 noiembrie 2023 (inclusiv);
PSD MĂRGĂU

– depun la DAJ documentele de vânzare (respectiv rapoarte fiscale de închidere zilnică/facturi/file din carnetele de comercializare) până pe data de 20 noiembrie 2023 (inclusiv);

– notifică în scris DAJ în vederea realizării controlului la fața locului cu 10 zile înaintea începerii recoltării (dar nu mai puțin de 48 de ore).

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, Anexa nr. 1) la DAJ (direcțiile pentru agricultură județene) până pe data de 19 mai 2023 (inclusiv), în format letric sau electronic, însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ g) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023 (în cazul persoanelor fizice);

c) împuternicire/procură notarială – în cazul depunerii cererii prin reprezentant legal/împuternicit;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferent anului 2023, suprafaţa de teren cultivată de solicitant cu cartofi pentru consum;

g) declarații pe propria răspundere, completate conform modelelor din Anexa nr. 2.

Programul este finanțat de la bugetul de stat. Pentru anul 2023 a fost alocată suma de 14.800.000 lei (echivalentul a 2.960.000 euro).

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAJ Cluj este ing. Rațiu Anca.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.