Ultimate magazine theme for WordPress.

Termeni și condiții

CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizarea serviciilor şi produselor oferite de Info Huedin, denumită în continuare Info Huedin, pe site-ul www.InfoHuedin.ro se face cu acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

1. TERMENI GENERALI

a) Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acesta presupune acordul dumneavoastră, în calitate utililizator, cu privire la termenii şi condiţiile de mai jos. Prin continuarea utilizării site-ului, dumneavoastră, numit în continuare utilizator, vă daţi acordul tacit şi achiesaţi la totalitatea termenilor şi condiţiilor.

b) Info Huedin poate schimba în orice moment conţinutul site-ului, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.

c) Info Huedin poate limita accesul la site ori la anumite părţi din acesta. Totodată, Info Huedin poate limita accesul anumitor IP-uri fără notificare şi angajarea vreunei răspunderi.

d) Accesul la conţinutul online al site-ului www.InfoHuedin.ro este liber.

2. DREPTURI DE AUTOR

a) Toate informaţiile publicate pe site de către Info Huedin (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, fişiere audio, bannere publicitare) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor), titulari ai drepturilor protejate de lege fiind DODI MEDIA SRL-D sau, după caz, colaboratorii săi.

b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c) Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: „preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. In mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Site-urile web care preiau informaţii de pe site-ul www.InfoHuedin.ro vor cita sursa informaţiei cu link către site, după cum urmează:

– În textul ştirii, citarea se va face astfel: în primul paragraf se va menţiona expres că sursa informaţiilor este InfoHuedin.ro. Citarea se va face cu link către sursa originală a articolului. (ex.: „potrivit InfoHuedin.ro”, „informează InfoHuedin.ro” sau orice altă formulă similară) iar în ultimul paragraf al ştirii se va preciza „Integral pe www.Info Huedin.ro” (sau orice altă formulă similară), cu link către www.InfoHuedin.ro

– De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: „SURSA:InfoHuedin.ro”, cu link către site-ul www.InfoHuedin.ro.

În cazul în care materialul este preluat de Info Huedin de la furnizorii săi de informaţii, se va menţiona şi această sursă.

d) În cazul în care utilizatorul constată că un material publicat pe site-ul www.InfoHuedin.ro încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, este rugat să sesizeze acest fapt printr-un mesaj trimis către InfoHuedin.ro, la adresa ziarulclujean[at]gmail.com, infohuedin[at]gmail.com.

e) Denumirea, logo-ul Info Huedin şi www.InfoHuedin.ro aparţin DODI MEDIA SRL-D, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al DODI MEDIA SRL-D.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

a) Toate informaţiile publicate pe site-ul www.InfoHuedin.ro sunt transmise de către InfoHuedin şi de către furnizorii săi de informaţii. Acest site furnizează instrumente de informare, dar nu oferă sfaturi şi nici nu face recomandări referitoare la anumite instrumente financiare, servicii sau produse.

b) Datorită numărului mare de surse de obţinere a informaţiilor pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactităţi în informaţiile şi în serviciile oferite de InfoHuedin.ro.

c) InfoHuedin.ro şi furnizorii săi de informaţii nu oferă garanţii privind acurateţea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea pentru un anume scop a informaţiilor oferite pe site.

d) InfoHuedin.ro şi furnizorii săi de informaţii nu răspund pentru erorile, inexactităţile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. InfoHuedin.ro îşi declină orice responsabilitate privind garantarea acurateţii conţinutului site-ului sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.

e) Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de InfoHuedin.ro în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe site.

f)InfoHuedin.ro nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe site.

g) Încălcarea termenilor şi a condiţiilor din prezentul document atrage răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.

4. PROTECŢIA DATELOR

a)InfoHuedin.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care se abonează la serviciile de ştiri sau la alertele de ştiri, a celor care transmit feedback-uri către InfoHuedin.ro, precum şi a celor care recomandă unor terţi articole publicate pe site.

b) Utilizatorii care s-au înregistrat pentru primirea alertelor de ştiri au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu doresc să le mai primească.

c) InfoHuedin.ro ia toate măsurile de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor, dar nu se angajează să asigure protecție 100 %.

d) Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

e) InfoHuedin.ro nu cere utilizatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat prin care se solicită divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către InfoHuedin.ro prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site.

f) Site-ul www.InfoHuedin.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.