Ultimate magazine theme for WordPress.

Ajutor de minimis pentru cultivatorii de usturoi – anul 2023

0 369

În Monitorul Oficial nr. 398 din 09.05.2023 a fost publicată H.G. nr. 393/04.05.2023 – privind aprobarea programului de susținere a producției de usturoi – pentru anul 2023.

AVOCAT

Sprijinul acordat este un ajutor de minimis în valoare de maximum 14.847 lei/beneficiar (echivalentul a maximum 3.000 euro). De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli, atât cei organizați într-o formă juridică, cât și persoanele fizice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • cultivă usturoi pe minim 3.000 de metri pătrați (0,30 ha);
  • valorifică pe piață din producția obținută minimum 3 kg usturoi/10 mp (adică 3 tone/ha);
  • valorificarea producției trebuie realizată în perioada 1 iunie – 21 noiembrie 2023 (inclusiv);
  • depun la DAJ documentele de vânzare (respectiv rapoarte fiscale de închidere zilnică/facturi/file din carnetele de comercializare) până pe data de 29 noiembrie 2023 (inclusiv);
  • deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi și vizat de către inspectorii fitosanitari (model în Anexa nr.7);
  • notifică în scris DAJ în vederea realizării controlului la fața locului cu cel puțin 15 zile înainte de recoltare;
  • suprafețele cultivate cu usturoi sunt înregistrate în Registrul agricol al UAT pe raza căreia este situat terenul agricol.

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, Anexa nr. 1) la DAJ (direcțiile pentru agricultură județene) până pe data de 31 mai 2023 (inclusiv), în format letric sau electronic, însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ g) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023 (în cazul persoanelor fizice);

c) împuternicire/procură notarială – în cazul depunerii cererii prin reprezentant legal/împuternicit;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferent anului 2023, suprafaţa de teren cultivată cu usturoi;

  g) declarații pe propria răspundere, completate conform modelelor din Anexa nr. 2.

Programul este finanțat de la bugetul de stat. Pentru anul 2023 a fost alocată suma de 29.700.000 lei (echivalentul a 6.001.200 euro).

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAJ Cluj este ing. Precup Bogdan.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.