Ultimate magazine theme for WordPress.

A intrat în vigoare Ordinul ministrului Agriculturii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

0 560

Săptămâna trecută a intrat în vigoare Ordinul ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale  nr. 249 de modificare și completare a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol prin care s-a instituit o schemă multianuală de ajutor de stat  pentru:

 a) înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute de lege;

b) investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime prevăzute în lege;

c) mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă prevăzută de lege.

Nivelul ajutorului de stat va fi 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:

– tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;

– investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;

– investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Valoarea totală a ajutorului de stat alocat prin acest program pentru  anul 2022 este  de 199,5 mil Euro.

Accesarea schemei de susținere  a crescătorilor de păsări pentru activitatea de reproducție s eface prin parcurgerea următoarelor etape:

  • până la 15 septembrie 2022 inclusiv potențialii beneficiari depun cererea de înscriere în program  însoțită de documentele  prevăzute de  art. 8 alin (1) al legii la direcția pentru agricultură județeană pe a cărei rază teritorială se înființează/se află fermele de creștere,  care eliberează dovada înscrierii în program iar, după procesarea  documentației, adeverința și fișa de date, conform modelelor anexate Ordinului.
  •  beneficiarii înscriși în program depun la direcția pentru agricultură județeană cererea de finanțare însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin (1) al Ordinului, până la termenul limită de 15 decembrie 2022
  • funcționarii publici desemnați cu gestionarea  schemei de ajutor de stat din cadrul DAJ verifică cererile de finanțare în corelare cu cererile de înscriere precum și existența prevederilor  bugetare  in bugetul instituției. În termen de 5 zile lucrătoare se efectuează control la fața locului pentru a verifica existența suprafeței de teren necesare realizării investiției propuse în studiul  de fezabilitate, întocmindu-se un raport de control  prin care se validează cerere de finanțare.
  • pentru cererile de finanțare validate se completează contractele cadru de finanțare, conform modelului din Ordin, care vor fi încheiate între directorii executivi ai direcțiilor pentru agricultură județene și beneficiari,  având durata până la 31 decembrie 2022.  
  • decontarea sumelor acordate ca ajutor de stat se face în urma depunerii cererilor de plată însoțite de documentele justificative și raportul de progres, în baza unei note de constatare întocmite  cu ocazia verificării la fața  locului  de către  functionarii DAJ.

Informații suplimentare pot fi solicitate  la Direcția pentru agricultură județeană Cluj, Str Fagului nr. 17, tel 0264/591752, email: officedadrcj.ro

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.