Ultimate magazine theme for WordPress.

HCL privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin

0 218

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

            Având în vedere cererea nr. 481/11.01.2018, înregistrată sub nr. 438/11.01.2018 înaintată de către  RCS&RDS SA Bucuresti, și ținând seama de referatul nr. 712/19.01.2018 înaintat de ing. Haș Paul în calitate de arhitect șef al orașului, prin care propune aprobarea executării de lucrări pe domeniul public și privat al orașului Huedin pentru obliectivul ,,REȚEA SUBTERANĂ INTERURBANĂ DE FIBRA OPTICĂ PENTRU FURNIZAERE DE SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRONSON ORADEA – CLUJ-NAPOCA, UAT HUEDIN” .

            Ținând seama de proiectul de hotărâre  nr. 765/19.01.2018, înaintat de primar și avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism la ședința din data de 25.01.2018.

            Luând în considerare prevederile art 36, alin.,2, lit. c, alin 5, lit.c, alin.6 lit.a, pct.10,11  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă executarea de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin,  pentru obiectivul:

,,RETEA SUBTERANA INTERURBANA DE FIBRA OPTICA PENTRU FURNIZAERE DE SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE, TRONSON ORADEA – CLUJ-NAPOCA, UAT HUEDIN”.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Serviciul pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Primariei orașului Huedin.

 

Nr.19/30.01.2018                                                          Consilieri t                                 15

                                                                                        Consilieri prezenţi:                  14

                                                                                  Consilieri absenți:                     1

                                                                                  Votat pentru:                           14

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează Secretar,

Prof. Matiș Horea – Dorin                                            Cozea Dan

LS………………………

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.