Ultimate magazine theme for WordPress.

Fostul primar Petru Toadere, fost PUȘCĂRIAȘ condamnat pentru fapte de corupție, mai vrea un mandat la Călățele. Are de achitat instituției peste 2,6 miliarde de lei vechi. Vezi DECIZIA judecătorilor

0 1.650

Tupeul unor politicieni nu are limite. Petru Toadere, fostul primar al comunei Călățele, condamnat definitiv și irevocabil la închisoare cu executare pentru infracțiuni de corupție, se vrea primar din nou la Călățele. Bărbatul candidează din partea partidului Pro România, condus de Victor Ponta. Fostul pușcăriaș nu și-a achitat prejudiciul produs Primăriei Călățele și a cerut Judecătoriei Huedin să fie declarat reabilitat.

Bărbatul și-a executat pedeapsa cu închisoare, dar are de achitat Primăriei Călățele peste 262 de mii de lei noi, adică peste 2,6 miliarde de lei vechi. Aceasta este suma care lipsește din bugetul comunei, după „afacerile” încheiate de Petru Toadere. Instanța l-a obligat pe bărbat să achite suma, dar acesta nu a făcut-o și a candidat din nou.

Potrivit deciziei, bărbatul poate candida din nou, asta pentru că și-a ispășit pedeapsa.

Petru Toadere a mai fost condamnat în trecut și pentru luare de mită. În 2009, acesta a luat șpagă 5.000 de euro, de la firma care avea cariera în Călățele. În acești bani, edilul trebuia să le rezolve avizele de la diverse instituții.

Pe data de 30 octombrie 2020, la Judecătoria Huedin, începe procesul prin care Petru Toadere află dacă va fi reabilitat.

Mai jos puteți citi o parte din decizia instanței de judecată.

„Învinuitul Toadere Petru, în calitate de primar al comunei Călăţele, jud.Cluj, prin exercitarea atribuţiunilor sale de serviciu, cu ştiinţă, în mod defectuos, a aprobat plata a patru staţii de epurare care nu erau achiziţionate, producând prejudiciu primăriei şi a semnat contractul de luare în custodie pentru cele patru staţii de epurare, care nu existau, pentru a ascunde comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Învinuitul Vlaicu Silviu l-a ajutat cu ştiinţă pe învinuitul Toadere Petru să aprobe plata celor patru staţii de epurare, în mod nelegal şi a falsificat înscrisuri sub semnătură privată, respectiv factura emisă pentru cele patru staţii de epurare în vederea efectuării ilegale a plăţii de către Primăria Călăţele.

Învinuitul Denes Karoly Albert l-a ajutat cu ştiinţă pe învinuitul Toadere Petru să aprobe plata celor patru staţii de epurare, în mod nelegal şi a falsificat înscrisuri sub semnătură privată, respectiv contractul de lăsare în custodie în vederea efectuării ilegale a plăţii.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu au fost menţionate următoarele mijloace de probă: declaraţiile învinuiţilor, procese-verbale de confruntare, contract de lucrări, contract de lăsare în custodie, facturi, proces- verbal al Curţii de Conturi, xerocopie registre de intrare – ieşire.

Prin adresa nr.3474/14.06.2012 de la fila 232, partea vătămată Primăria comunei Călăţele prin viceprimar Tripon Vasile a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 262.181 lei.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, după citirea actului de sesizare, conform art.322 Cod procedură penală, la termenul de judecată din 19.09.2012, au fost audiaţi inculpaţii, declaraţiile date fiind consemnate şi ataşate la dosar la filele 265-268.

La termenele de judecată de pe parcursul procesului au fost audiaţi martorii Tripon Vasile, Costea Traian, Neag Rodica, Dobra Marie şi Şanta Florin Călin (la termenul din 17.10.2012), Vancea Maria şi Badiu Vasile (la termenul din 21.11.2012), Lukats Zsolt şi Crăciun Delia (la termenul din 16.01.2013), declaraţiile date regăsindu-se în dosar la filele 284-290, 314-315 şi 374-375.

De asemenea, s-a omis audierea martorului Tuns Alin, faţă de împrejurarea că acesta a fost condamnat anterior audierii sale în mod definitiv pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

Totodată, la dosar au fost depuse referatele de evaluare a inculpaţilor, întocmite de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj şi, respectiv de pe lângă Tribunalul Cluj, în cazul inculpatului Toadere Petru (f.425 -433).

La filele 448-577 au fost depuse, potrivit solicitărilor instanţei, extrasele de cont din conturile de trezorerie ale Primăriei comunei Călăţele şi ale celor două firme implicate în dosar, S.C.Silcom S.R.L. şi S.C.Electro Delta S.R.L.

La termenul de judecată din data de 19.09.2012, după punerea în discuţia părţilor la termenul precedent, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Toadere Petru, în privinţa infracţiunii prevăzute de art.17 lit.c) şi d) din Legea nr.78/2000 modificată raportat la art.288 Cod penal, prin înlăturarea lit.d) şi raportat la infracţiunea de la art.289 alin.1 Cod penal, având în vedere că în sarcina inculpatului a fost deja reţinută infracţiunea prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 modificată raportat la art.248 Cod penal, cele două infracţiuni excluzându-se, iar în privinţa infracţiunii prevăzute de art.288 Cod penal, raportat la modalitatea de comitere a faptei reţinute în sarcina inculpatului, aceasta nu este aplicabilă, inculpatul necontrafăcând semnătura de pe contractul de luare în custodie, ci atestând prin semnătura sa o situaţie necorespunzătoare adevărului, fiind astfel incidente dispoziţiile prevăzute la art.289 Cod penal, referitoare la infracţiunea de fals intelectual.

Analizând materialul probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 27.09.2007, Consiliul Local al comunei Călăţele a emis Hotărârea nr.86 (f.147), prin care s-a aprobat utilizarea sumei de 900.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de canalizare, procurare şi montare staţii de epurare în sat II de vacanţă Călăţele Pădure, sumă repartizată de la capitolul privind venituri obţinute din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat, parcele sat vacanţă Călăţele Pădure.

La data de 03.10.2007 se întocmeşte invitaţia de participare pentru achiziţia publică a lucrărilor menţionate (f.149), invitaţie înregistrată sub nr. 4165/03.10.2007 al Primăriei comunei Călăţele şi care a fost publicată în aceeaşi zi de către consilierul juridic de la acea dată a Primăriei, Şanta Florin, în sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro (f.148). În cuprinsul invitaţiei, s-a indicat procedura  de  atribuire ca fiind „cerere de  oferte” şi criteriul de  atribuire ca fiind „preţul cel mai scăzut”, termenul limită de depunere a ofertelor fiind stabilit pentru data de  15.10.2007  ora 08.00, fără însă a fi indicată valoarea estimată  a lucrărilor menţionate în invitaţie. La acel moment, primar al comunei era martorul Vlaic Aurel.

La data de 15.10.2007 s-a întocmit procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, înregistrat la Primăria comunei Călăţele sub nr.4308/ 15.10.2007 (f.159-161), precum şi raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, înregistrat la Primăria comunei Călăţele sub nr. 4309/ 15.10.2007 (f.150-152), în care se hotărăşte că ofertantul câştigător este S.C. Silcom Instal S.R.L., cu o ofertă de 727.279 lei fără TVA, celelalte două oferte depuse fiind respinse, una ca inacceptabilă, cea provenind de la S.C.Simola Serv S.R.L. şi una ca neconformă, cea aparţinând S.C.Ancona Import Export S.R.L., fără ca acest din urmă document să fie înaintat spre aprobare conducătorului autorităţii contractante, astfel cum prevedeau dispoziţiile art.82 alin.4 din H.G.925/2006.

A doua zi, la data de 16.10.2007, prin adresa nr.4353/16.10.2007, expediată atât prin poştă, cât şi prin fax, Primăria comunei Călăţele a solicitat societăţii declarate câştigătoare, S.C.Silcom Instal S.R.L. ca în termen de 72 de ore de la primirea înştiinţării să depună la dosarul achiziţiei atestatul SR-EN ISO 9001 (f.158), acest document fiind depus la Primărie la data de 19.10.2007, sub nr.4486.

La data de 22.10.2007, prin adresele cu numerele 4505-4507 au fost comunicate societăţilor ofertante rezultatul evaluării ofertelor depuse.

La data de 31.10.2007, s-a încheiat contractul de lucrări nr.4832 între Primăria comunei Călăţele, reprezentată prin primar Vlaic Aurel şi S.C.Silcom Instal S.R.L., reprezentată prin inculpatul Vlaicu Silviu, având ca obiect lucrări  de canalizare menajeră în sat II de vacanţă Călăţele Pădure, la preţul convenit de 727.279 lei + TVA în valoare de 138.183 lei, durata de executare a lucrărilor fiind de 5 luni de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii cu 1 lună în caz de vreme nefavorabilă. În ceea ce priveşte decontarea contractului, s-a stabilit că plăţile se vor efectua eşalonat, pe baza recepţiilor parţiale pentru lucrări  de minim 5.000 lei, la începerea lucrărilor oferindu-se un avans de 30% din valoare a contractului. De asemenea, s-a stabilit, în privinţa garanţiei de bună execuţie de 10% din valoarea contractului, ca ulterior semnării acestuia, executantul să deschidă un cont bancar de garanţii în favoarea achizitorului, în care se va depune contravaloarea garanţiei de bună execuţie în momentul ultimei plăţi.

În privinţa datei încheierii acestui contract, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.205 coroborate cu art.206 din O.U.G.34/2006, fiind necesar ca anterior încheierii contractului să treacă un termen de aşteptare de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii, iar pentru situaţia în care aceasta nu s-a făcut şi  prin fax sau prin mijloace electronice, acest termen se prelungeşte cu 3 zile lucrătoare, or, dacă în cazul S.C.Silcom Instal S.R.L. şi S.C.Ancon Impex S.R.L. apare menţiunea comunicării rezultatului şi prin fax, nu aceeaşi este situaţia în cazul S.C.Simola Serv S.R.L., astfel că respectivul contract nu ar fi trebuit încheiat mai devreme de data de 02.11.2007, conform art.205 alin.2 sancţiunea fiind nulitatea absolută a contractului.

Sub aspectul garanţiei de bună execuţie, instanţa de fond a reţinut că înţelegerea părţilor nu s-a făcut în niciuna dintre variantele prevăzute de art.90 din H.G.925/2006, nefiind depusă de către contractant într-un cont de disponibil deschis la dispoziţia autorităţii contractante o sumă de cel puţin 0,5% din valoarea contractului, asupra căreia autoritatea contractantă să poată emite pretenţii oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sub condiţia notificării prealabile, conform art.91 din actul normativ indicat anterior.

Avansul de 30% din valoarea contractului a fost achitat de către Primăria comunei Călăţele prin ordinul de plată nr.1560/08.11.2007, în baza facturii nr.8/01.11.2007 emisă de către S.C.Silcom Instal pentru suma de 259.638,6 lei, cu toate că lucrările nu au început la acea dată, plata avansului fiind stabilită prin contract „la începerea lucrărilor.”

În acest sens, este de observat şi faptul că certificatul de urbanism prin  care se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apă, canalizare şi amenajare drumuri în satul de vacanţă Călăţele Pădure a fost emis de către Consiliul Local al comunei Călăţele la data de 22.11.2007, în baza cererii nr.5143 de la aceeaşi dată (f.162-164). În cuprinsul acestui certificat de urbanism se  arată că terenul aferent investiţiei este situat în intravilanul localităţii şi aparţine domeniului public în administrarea Consiliului Local Călăţele, zona nu dispune de reţea de energie electrică, alimentarea cu energie electrică fiind necesară pentru emiterea autorizaţiei de construire, iar în vederea realizării reţelei de canalizare se va amplasa şi o staţie de epurare a apelor uzate. Valabilitatea acestui certificat de urbanism a fost de 12 luni de la data emiterii.

În luna iulie 2008 a fost ales ca primar al comunei Călăţele inculpatul Toadere Petru. Potrivit declaraţiei acestuia, la momentul numirii sale în funcţie, nu era efectuată nicio lucrare, fiind doar aduse o parte din materialele necesare.

De altfel, abia la data de 11.07.2008, a fost emisă autorizaţia de construire nr.10 pentru executarea lucrărilor de construire pentru canalizare menajeră sat de vacanţă II Călăţele Pădure, cu o valabilitate de 12 luni de la data emiterii (f.165-166). De menţionat este şi împrejurarea că durata de execuţie a lucrărilor nu a fost înscrisă în această autorizaţie de construire.

La data de 28.07.2008, s-a încheiat actul adiţional la contractul de lucrări nr.4832/31.10.2007, înregistrat la Primăria comunei Călăţele sub nr.3005/28.07.2008 (f.169), prin care s-a convenit că, urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile care au întârziat executarea lucrărilor, să se modifice durata contractului, aceasta fiind de 13 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data de 15.12.2008.

De remarcat este faptul că la data încheierii acestui act adiţional – 28.07.2008, contractul iniţial de lucrări era expirat, durata acestuia fiind de maxim 6 luni de la semnare, respectiv până la data de 30.04.2008.

Deşi s-a convenit această prelungire a termenului contractului, la data de 30.09.2008, cu adresa nr.4070 Primăria comunei Călăţele solicită S.C.Silcom Instal S.R.L. să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit, sub sancţiunea aplicării penalităţilor de întârziere, aceeaşi notificare fiind repetată şi la data de 25.11.2008, cu adresa nr.6573.

Ulterior, la data de 17.12.2008, părţile încheie un nou act adiţional, nr.2, la contractul de lucrări nr.4832/31.10.2007, înregistrat la Primărie sub nr. 7041, prin care convin o nouă prelungire a duratei contractului cu 6 luni, începând cu data de 16.12.2008, stabilindu-se ca data maximă de finalizare a lucrărilor să fie 16.06.2009 (f.170).

Este uşor de observat că şi acest act adiţional a fost încheiat după expirarea duratei contractului prelungit conform primului act adiţional, doar că în cuprinsul acestuia se stabileşte o dată de începere a valabilităţii sale  anterioară momentului semnării contractului şi, implicit celui al realizării acordului de voinţă al părţilor în sensul prelungirii duratei contractului iniţial.

În aceeaşi perioadă, inculpaţii Toadere Petru şi Vlaicu Silviu ajung la o înţelegere privind achiziţionarea a patru staţii de epurare, care urmau a fi procurate de către S.C.Silcom Instal S.R.L. pentru lucrările care se efectuau şi plătite de către Primărie.

Astfel, la data de 17.12.2008, S.C.Silcom Instal S.R.L. emite o factură către Primăria comunei Călăţele în valoare de 262.181 lei reprezentând contravaloarea a 4 staţii de epurare EQ13000, factură achitată de către Primărie pe baza ordinului de plată nr.889/23.12.2008, virarea efectivă a banilor fiind făcută la data de 24.12.2008. Inculpatul Toadere Petru susţine că a întocmit ordinul de plată pe baza facturii emise de S.C.Silcom Instal şi care era în posesia unei facturi proforme emise de către S.C.Matrixcomp S.R.L., firma care urma să livreze efectiv staţiile de epurare. De asemenea, inculpatul Vlaicu Silviu susţine că a emis factura fiscală către Primărie în baza facturii proforme. La dosar există într- adevăr această factură proformă – seria HR MAT 00012/15.12.2008 (f.241), însă suma menţionată în această factură este de 265.846 lei pentru un număr de 4 staţii de epurare EQ13000. Analizând cele două facturi menţionate anterior, se observă diferenţe în privinţa sumelor, atât la preţul total, cât şi la cel unitar şi la valoarea TVA, factura emisă de către S.C.Silcom Instal fiind la o valoare mai mică cu 3.665 lei decât cea din factura proformă.

Mergând mai departe, inculpatul Vlaicu Silviu arată că a încasat contravaloarea facturii de la Primăria Călăţele, pe care a plătit-o mai departe  către S.C.Matrixcomp S.R.L., prin transfer bancar, în baza unei alte facturi emise de către această societate. Din extrasul de cont aferent lunii decembrie 2008 pentru S.C.Silcom Instal S.R.L. rezultă că la data de 31.12.2008 a fost efectuat un virament în sumă de 260.000 lei către S.C.Matrixcomp S.R.L., reprezentând contravaloarea facturii nr.0149 (f.245). Această factură indicată în extrasul bancar ca reprezentând obiectul plăţii se află la fila 237 din dosar, are valoarea de 259.777 lei şi ea a fost emisă de către S.C.Matrixcomp S.R.L. către S.C.Silcom S.R.L.  cu  titlul  de  „avans conform contract” şi  nicidecum pentru achiziţionarea staţiilor de epurare menţionate anterior. Prin urmare, este evident că S.C.Silcom Instal S.R.L. a achitat alte datorii către S.C.Matrixcomp S.R.L. cu banii încasaţi de la Primăria comunei Călăţele sub pretextul achiziţionării staţiilor de epurare. Că aşa au stat lucrurile vin să demonstreze şi diferenţele dintre sumele de bani deja arătate şi faptul că înţelegerea între inculpatul Deneş Karoly Albert, ca reprezentant al S.C.Silcom Instal S.R.L. şi martorul Lukats Zsolt, administratorul S.C.Matrixcomp S.R.L. s-a realizat la telefon, neîncheindu-se un contract scris în acest sens, în schimb între cele două societăţi comerciale au mai existat anterior relaţii comerciale, încheindu-se inclusiv contracte, S.C.Silcom Instal S.R.L. acumulând datorii de 1.638.630 lei către S.C.Matrixcomp S.R.L., după cum rezultă din declaraţiile martorului (f.374), dar şi din copia sentinţei civile nr. 4742/22.09.2011 a Tribunalului Sălaj (f.296). Acelaşi martor mai arată şi împrejurarea că pe de o parte, înţelegerea între el şi inculpatul Vlaicu Silviu a fost că staţiile de epurare nu vor fi livrate până când nu se va achita datoria restantă, iar pe de altă parte, că nu i s-a cerut niciodată livrarea staţiilor respective, nici verbal, nici în scris.

La data de 18.12.2008, se încheie între Primăria comunei Călăţele prin primarul Toadere Petru, în calitate de proprietar şi S.C.Silcom Instal S.R.L., în calitate de custode, un contract de luare în custodie a 4 staţii de epurare monobloc AS MONOCOMP 100N, (cu menţiunea că apare corectat la numărul staţiilor de epurare, iniţial fiind trecută o singură staţie), despre care se face menţiune că a fost achiziţionată în baza contractului de lucrări nr.4832/ 31.10.2007 şi devizului ofertă, termenul de valabilitate al contractului fiind de 6 luni de la data semnării, dar nu mai mult de data de 16.06.2009 – data stabilită ca durată maximă de finalizare a lucrărilor conform actului adiţional nr.2. Este  de remarcat că modificarea numărului staţiilor de epurare este semnată doar de către custode, nu şi de către proprietar, neputându-se stabili contextul în care a intervenit această modificare în contract. De asemenea, deşi reprezentant al S.C.Silcom Instal S.R.L. este trecut inculpatul Vlaicu Silviu, nu acesta a semnat acest contract, ci inculpatul Deneş Karoly Albert, acest aspect reieşind din toate declaraţiile persoanelor audiate în legătură cu acest subiect, chiar inculpatul Deneş arătând că el a fost cel care a semnat acel contract, însă nu în luna decembrie 2008, dată trecută în contract şi la care el se afla în străinătate, ci în luna ianuarie 2009, însă la momentul semnării nu a verificat dacă acel contract era sa nu datat. Acest ultim aspect din declaraţia inculpatului, legat de data semnării contractului de luare în custodie, nu este susţinut de alte probe, ci din contră, este contrazis tocmai prin raportare la cele ce vor fi expuse în continuare legate de modul în care a fost folosit contractul respectiv.

Pe baza acestui contract de luare în custodie, înregistrat la Primărie sub nr.7087/18.12.2008, inculpatul Toadere Petru a depus factura nr.9/ 17.12.2008 emisă de către S.C.Silcom Instal S.R.L. la contabilitate, însoţită de un deviz ofertă procurare staţii de epurare din partea S.C.Silcom Instal S.R.L. nedatat, în  vederea efectuării plăţii, încercând să inducă tuturor persoanelor implicate ideea că staţiile respective au fost deja achiziţionate, nefiind legală efectuarea unei plăţi în avans, pentru bunuri neachiziţionate. Pe devizul ofertă a fost înscrisă menţiunea „bun de plată” de către viceprimarul Tripon Vasile, în baza atribuţiilor sale de serviciu de la acel moment, căruia inculpatul Toadere Petru i-a spus că staţiile au fost achiziţionate şi se află la Zalău, neputând fi montate decât în primăvară datorită condiţiilor meteo nefavorabile.

Ulterior, la data de 23.12.2008 a fost întocmit ordinul de plată pentru factura respectivă şi o notă de fundamentare pentru decontarea sumei, nr. 7145, obligatoriu a fi întocmită întrucât plata se făcea prin intermediul Trezoreriei, iar la 24.12.2008 au fost viraţi banii către S.C.Silcom Instal S.R.L..

La data de 14.05.2009, sub nr.2518 al Primăriei comunei Călăţele, apare înregistrat un al treilea act adiţional la contractul de lucrări, prin care părţile modifică din nou prevederile privind durata de executare a lucrărilor, stabilind un termen de 24 de luni de la data de 17.06.2009, deci de încă 2 ani după expirarea celei de-a doua prelungiri a termenului contractual (f.171), de această dată părţile plasând termenul de începere a valabilităţii acestui act adiţional la un moment ulterior celui al realizării acordului de voinţe.

Referitor la acest ultim act adiţional, instanţa de fond a remarcat că, deşi se prevede prelungirea duratei contractuale cu 24 de luni începând cu data de 17.06.2009, deci contractul expirând la data de 16.06.2011, la data 18.05.2010, primarul interimar Tripon Vasile, numit în funcţie ca urmare a arestării preventive într-o altă cauză a inculpatului Toadere Petru, emite adresa nr. 2609, prin care notifică S.C.Silcom Instal S.R.L. ca în termen de 5 zile de la primire să se prezinte la sediul Primăriei în vederea clarificării situaţiei contractului de lucrări, menţionând expres că „durata contractului a expirat, însă lucrările nu au fost finalizate” (f.175). Coroborând acest aspect cu sesizarea făcută de către Costea Traian şi Tripon Vasile, aflată la fila 84, în care se arată că ştampila Primăriei a suferit unele modificări în perioada în care inculpatul Toadere Petru a fost arestat preventiv, iar în registrul de intrare-ieşire al Primăriei există unele corecturi, există îndoieli serioase cu privire la data la care a fost efectiv întocmit acest ultim act adiţional.

Mai mult, martorul Tripon Vasile a arătat în declaraţia sa din faţa instanţei (f.284) că în anul 2010 a fost contactat de către inculpatul Vlaicu Silviu pentru încheierea unui act adiţional la contractul de lucrări, însă a fost nevoit să refuze această solicitare, deoarece contractul iniţial ieşise din termen.

Mai mult, în copia Registrului de intrări-ieşiri al Primăriei comunei Călăţele, la nr.2518, număr la care a fost înregistrat acest act adiţional, se observă efectuarea unor corecturi, respectiv la rubrica „de unde provine documentul” este trecut „Act adiţional”, iar continuarea este ştearsă cu pastă corectoare, iar la rubrica „conţinutul pe scurt al documentului” apare trecut „Act adiţional la Contract de custodie 2008”, fiind vizibil ca această înscriere este făcută peste una anterioară. În cauză a şi fost efectuat un raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr.21400/23.09.2011 de către Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J.Sălaj, în care s-a constatat că au existat corecturi efectuate la rubricile menţionate, stabilindu-se şi menţiunile existente în registru anterior respectivelor corecturi (f.298-303). În legătură cu aceste aspecte, martora Dobra Marie, care a fost cea care a făcut corecturile respective, a arătat că documentul respectiv trecut în registru era un act adiţional la un alt contract de custodie, nr.7088/18.12.2008, încheiat între Primăria comunei Călăţele şi S.C.Gesparo S.R.L. Cluj Napoca (f.50).

Faţă de cele de mai sus, se observă că, practic, cel de-al treilea act adiţional la contractul de lucrări nici nu apare înregistrat în evidenţele Primăriei comunei Călăţele.

În perioada 03.08.2010-31.08.2010 la Primăria comunei Călăţele a fost efectuat auditul financiar asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2009 de către Camera de Conturi a Judeţului Cluj, în urma controlului fiind încheiat procesul-verbal de constatare din data de 31.08.2010 (f.197-215) şi apoi emisă decizia nr.33/23.09.2010 (f.188-196). Cu ocazia controlului efectuat, s-a constat că suma plătită de către Primăria comunei Călăţele către S.C.Silcom Instal S.R.L. – 262.181 lei – pentru achiziţionarea a patru staţii de epurare a apei menajere se constituie în prejudiciu adus bugetului local, întrucât contractul de lucrări nr.4832/31.10.20074 este neexecutat. Plata staţiilor de epurare s-a efectuat prin nerespectarea clauzelor contractuale care prevăd ca plăţile parţiale să se facă pentru lucrări executate şi recepţionate ca atare, iar contractul de custodie nu se bazează pe acte doveditoare care să probeze achiziţia acestora şi existenţa lor la custode. De asemenea, s-a constatat şi achitarea avansului la semnarea contractului de lucrări, fără ca aceste lucrări să fi fost executate, neexistând clauze contractuale cu privire la garanţia de returnare a avansului.

Prin decizia nr.33/23.09.2010, s-a dispus conducerii Primăriei comunei Călăţele luarea măsurilor necesare pentru stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata avansului nerecuperat şi de plata staţiilor de epurare nelivrate şi nepuse în operă şi pentru recuperarea acestor prejudicii, stabilindu-se termenul de realizare 31.03.2011.

La data de 22.10.2009, între S.C.Silcom Instal S.R.L. în calitate de cedent şi S.C.Electro Delta S.R.L., în calitate de cesionar, s-a încheiat contractul de cesiune a contractului de lucrări nr.4832/31.10.2007, stabilindu-se că lucrările care se cesionează reprezintă restul rămas neexecutat la data cesiunii, la valoarea stabilită în anexa nr.1 la contract (f.266-267), anexă inexistentă însă.

Deşi potrivit art.2 al acestui contract, cesionarului îi revenea obligaţia notificării cesiunii către achizitor, respectiv Primăria comunei Călăţele, această notificare nu se realizează decât la data de 14.06.2011, deci după 20 de luni (aproape 2 ani) de la încheierea contractului (f.264) şi, implicit, după revenirea în funcţie a primarului Toadere Petru, dar şi după începerea urmăririi penale împotriva inculpaţilor în acest dosar – 06.06.2011.

Acest contract de cesiune a fost acceptat de către Consiliul Local al comunei Călăţele prin hotărârea nr.57/29.06.2011, hotărâre necontrasemnată de secretarul comunei, Costea Traian.

La data de 18.11.2011, între Primăria comunei Călăţele prin primar Toadere Petru şi S.C.Electro Delta S.R.L., în baza acestui contract de cesiune de lucrări notificat şi aprobat de Consiliul Local al comunei Călăţele, se încheie un proces-verbal de compensare directă, în cadrul căruia se concluzionează că Primăria Călăţele are o datorie neachitată de 88.203,06 lei, conform situaţiilor de lucrări totale acceptate (f.227-228).

Referitor la acest contract de cesiune, instanţa apreciază că nu poate fi luat în considerare în primul rând datorită faptului că potrivit Codului civil în vigoare la momentul încheierii contractului, nu era posibilă decât cesiunea de drepturi, nu şi cea a unor obligaţii. Pe de altă parte, în cauză, contractul de lucrări cesionat a fost încheiat iniţial în baza unei proceduri speciale, reglementate de O.U.G.nr.34/2006 or, potrivit art.2 alin.1 al acestui act normativ, scopurile în vederea cărora a fost elaborat acest document sunt promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică şi asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. Prin încheierea contractului de cesiune a unor lucrări atribuite prin achiziţie publică, au fost încălcate aceste scopuri, cu atât mai mult cu cât nu a fost notificată cesiunea şi nu s-a putut verifica dacă cesionarul îndeplineşte aceleaşi cerinţe pe care le-a îndeplinit cedentul la atribuirea contractului.

În concluzie, chiar dacă s-a încheiat acest contract de cesiune de lucrări şi apoi, pe baza sa, procesul-verbal de compensare, singurul efect valabil al acestui contract îl reprezintă transmiterea drepturilor cedentului, obligaţiile asumate prin contractul iniţial de lucrări rămânând în continuare în sarcina sa, în calitate de executant al lucrărilor.

Nu trebuie omis faptul că la data de 30.06.2010, Primăria comunei Călăţele a solicitat de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj informaţii despre S.C.Silcom Instal S.R.L., prin adresa nr.15729 din aceeaşi dată comunicându-se faptul că societatea se află în insolvenţă, procedura fiind deschisă la data de 08.02.2010. Ca urmare a acestei informaţii, la data de 15.07.2010 Primăria prin primar interimar Tripon Vasile formulează o cerere de înscriere în tabelul definitiv al creanţelor cu suma de 262.181 lei sau cu cele 4 staţii de epurare achitate cu această sumă. Acestei cereri i se răspunde de către administratorul judiciar prin adresa din 23.08.2010 (f.182) că nu poate fi înscrisă suma în tabelul definitiv al creanţelor, pe de o parte raportat la momentul formulării cererii, aceasta fiind apreciată tardivă, iar pe de altă parte, datorită lipsei unei creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva debitorului, cu motivarea că „referitor la cele patru staţii de epurare, din informaţiile obţinute de la administratorii statutari, am aflat că aceste bunuri nu au existat niciodată şi nu au fost achiziţionate nici de S.C.Silcom Instal S.R.L., nici de Primăria comunei Călăţele”, apreciindu-se astfel că acel contract de custodie nu are nici un efect juridic, fiind lovit de nulitate ca urmare a încheierii asupra unor bunuri care nu există.

Practic, se atestă o dată în plus faptul necontestat de altfel de către niciunul dintre inculpaţi că acele staţii de epurare nu au fost montate şi nici măcar aduse la faţa locului nici în prezent, nicio persoană nevăzând vreodată acele staţii, deşi acestea au fost achitate de către Primăria comunei Călăţele.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale şi în faţa instanţei de judecată, inculpaţii au recunoscut parţial comiterea faptelor reţinute în sarcina lor prin rechizitoriu, respectiv au recunoscut împrejurarea că cele patru staţii de epurare nu au ajuns nici până în prezent în cadrul lucrărilor executate, iar contractul de luare a acestora în custodie cuprinde implicit aspecte nereale, însă aceştia au susţinut că prin alte lucrări executate, a fost compensată valoarea de achiziţie a respectivelor staţii de epurare, nemaiexistând aşadar un prejudiciu în dauna Primăriei comunei Călăţele.

Art.69 Cod procedură penală prevede că declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente.

În cauză, instanţa de fond a reţinut că declaraţiile inculpaţilor sunt contradictorii, cei trei inculpaţi venind cu susţineri proprii în privinţa modului de desfăşurare a evenimentelor, în încercarea de a-şi înlătura fiecare dintre ei răspunderea penală, singurele aspecte în care declaraţiile acestora converg referindu-se la inexistenţa faptică a staţiilor de epurare şi la recuperarea prejudiciului, prin lucrările efectuate la momentul actual şi care depăşesc cu mult valoarea acestor staţii de epurare.

Din acest punct de vedere, instanţa de fond nu a putut să nu observe că inculpaţii nu au susţinut că nu au produs un prejudiciu – element esenţial în privinţa infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilate infracţiunilor de corupţie, ci că în prezent acest prejudiciu nu mai există. Aceasta înseamnă implicit o recunoaştere a comiterii faptei, chiar dacă prin declaraţiile făcute aceştia încearcă înlăturarea răspunderii penale.

Inculpatul Toadere Petru a arătat, cu ocazia audierii sale de către instanţă, că singurul motiv care a stat la baza achitării anticipate a staţiilor de epurare a fost cel al unei posibile majorări de preţ de la 1 ianuarie 2009, majorare de preţ despre care i-ar fi adus la cunoştinţă inculpatul Vlaicu Silviu şi care ar fi avut repercusiuni asupra contractului în derulare, care era prevăzut cu valoare fixă, neexistând motive plauzibile pentru o suplimentare a fondurilor. Această afirmaţie a inculpatului nu doar că nu este susţinută de nicio altă probă, ci este contrazisă de către inculpatul Vlaicu Silviu, care neagă discuţii de acest gen cu Toadere Petru.

De asemenea, s-a încercat în apărare să se arate că motivul pentru care nu au fost aduse staţiile de epurare a fost acela că acestea nu puteau fi montate, deoarece pe parcursul lucrărilor s-ar fi constatat că locurile unde trebuiau amplasate erau în proprietate privată. Sub acest aspect, instanţa consideră că nu poate fi primită această apărare, întrucât în certificatul de urbanism se arată clar că potrivit planului urbanistic general al localităţii, terenul aferent investiţie este situat în intravilan şi aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Călăţele. În aceste condiţii, singurul motiv pentru care s-ar fi putut schimba acest aspect îl reprezintă eventuale înstrăinări ulterioare de parcele de teren care să fi ajuns astfel în proprietate privată, cu privire  la care însă nu există documente doveditoare la dosar.

Mai mult, inculpaţii au susţinut că două dintre cele patru staţii de epurare ar fi trebuit amplasate pe domeniul privat, or, prin hotărârea nr.  56/29.06.2011 a Consiliului Local Călăţele – alt document întocmit după revenirea în funcţie a inculpatului Toadere Petru şi după începerea urmăririi penale, se aprobă mutarea a trei staţii de epurare într-un loc din avalul parcelelor vândute şi  a căror arie de protecţie să nu afecteze construcţiile ce urmează a se construi pe terenurile pe care primăria le-a vândut terţilor pentru construcţia de case de vacanţă, fără a fi indicat în vreun fel acest loc. Oricum, din declaraţia martorului Tripon Vasile rezultă că în prezent este construită fundaţia pentru montarea a două staţii de epurare.

În ceea ce priveşte situaţiile de lucrări depuse la dosar şi în baza cărora se susţine că au fost efectuate acele plăţi, precum şi compensarea directă conform procesului-verbal, instanţa de fond a remarcat faptul că o parte din acele situaţii de lucrări apar ca fiind întocmite la data de 12.10.2009, însă sunt înregistrate la Primăria comunei Călăţele la data de 04.08.2011, o parte din acestea nu sunt deloc datate, cele întocmite în perioada în care diriginte de şantier a fost martorul Badiu Vasile şi care vizează lucrări efectuate de către S.C.Electro Delta S.R.L.. Inculpatul Toadere Petru a susţinut că au fost întocmite situaţii de lucrări care ar fi rămas în biroul său la momentul la care a fost arestat preventiv, ulterior aceste situaţii de lucrări nemaigăsindu-se, însă toţi ceilalţi angajaţi din cadrul primăriei care au fost audiaţi în cauză au arătat că nu au văzut asemenea înscrisuri. Chiar martora Crişan Delia, care a avut calitatea de diriginte de şantier o perioadă, a precizat că nu îşi poate explica motivul pentru care situaţiile de lucrări întocmite de către dânsa în cursul anului 2009 apar înregistrate la Primărie doar în luna august 2011. Această înregistrare a situaţiilor de lucrări a apărut ulterior momentului în care s-a notificat cesiunea contractului de lucrări şi anterior acelui proces-verbal de compensare, dar tot ulterior începerii urmăririi penale.

Faţă de faptul că martorul Badiu Vasile a arătat că a preluat funcţia de diriginte de şantier în luna aprilie 2011, iar până la momentul situaţiilor de lucrări purtând viza acestuia nu există alte situaţii privind lucrări efectuate de către S.C.Electro Delta S.R.L., este evident că de la momentul încheierii acelui contract de cesiune de lucrări şi până în anul 2011, nu au fost executate lucrări de către cesionar în beneficiul primăriei comunei Călăţele.

În opinia instanţei de fond, acest contract de cesiune, asemenea procesului-verbal de compensare directă au fost întocmite cu unicul scop de simulare a acoperirii prejudiciului cauzat Primăriei comunei Călăţele, în lipsa notificării către achizitor a cesiunii neexistând o dovadă concertă nici în privinţa datei reale a încheierii contractului de cesiune, fiind foarte posibil ca şi acesta să fi fost încheiat tot ulterior începerii urmăririi penale în cauză, cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut dovada efectuării de lucrări între momentul înscris ca dată a contractului de cesiune şi momentul numirii ca diriginte de şantier a martorului Badiu Vasile, aprilie 2011.

Coroborând întregul material probator expus la momentul descrierii stării de fapt cu declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor audiaţi, instanţa de fond a constatat că este dovedită fără nici un dubiu vinovăţia inculpaţilor în comiterea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs inculpaţii inculpaţii TOADERE PETRU, VLAICU SILVIU şi DENES KAROLY-ALBERT solicitând admiterea acestora, casarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei.

Inculpatul TOADERE PETRU a solicitat în rejudecarea cauzei, în principal, achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.penală, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice şi aplicarea art. 18/1 Cod penal în ce priveşte infracţiunea de fals intelectual, iar în subsidiar, să se facă aplicarea art. 74/1 Cod penal.

În motivarea recursului s-a arătat că în cauză nu există prejudiciu, că inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă atribuţiile de serviciu, că greşelile reţinute de instanţa de fond la închirierea contractului nu-i pot fi imputate acestuia întru-cât la data încheierii acestuia acesta nu avea calitatea de primar, că inculpatul nu a aprobat plata staţiilor de epurare pentru a ascunde anumite infracţiuni, că problemele în derularea contractului au intervenit după arestarea inculpatului într-un alt dosar, că proiectul a fost realizat parţial, dar au fost sistate lucrările întrucât trei din cele 4 staţii de epurare nu putea fi amplasate întrucât acostamentul stabilit (terenuri proprietate privată) nu permiteau acest lucru, că acest aspect a necesitat modificarea proiectului, lucrările fiind executate, mai puţin amplasarea staţiilor de epurare, iar valoarea acestora este exact valoarea rămasă până la valoarea contractului de la data lucrărilor, situaţie în care confirmă că nu există prejudiciu în cauză.

În ce priveşte infracţiunea de fals intelectual s-a susţinut că se impune achitarea întrucât această faptă nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

În subsidiar, inculpatul a susţinut că dacă se reţine existenţa unui prejudiciu, se impune a se constata că acesta este recuperat, în sensul arătat mai sus, situaţie în care se impune aplicarea art. 74/1 Cod penal.

În recursul inculpaţilor VLAICU SILVIU şi DENES KAROLY-ALBERT s-a solicitat achitarea pentru complicitate la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în principal, sau schimbarea modalităţii de executare a pedepselor în suspendare condiţionată sub supraveghere conform art. 86/1 Cod penal, în subsidiar (pentru inculpatul Vlaicu Silviu) şi reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii ei (pentru inculpatul Denes Karoly-Albert).

În motivarea acestor recursuri s-a arătat că faptele de complicitate la abuz în serviciu le lipseşte latura obiectivă şi subiectivă întrucât nu s-a creat un prejudiciu comunei, iar inculpaţii au acţionat de bună-credinţă, lucrările de canalizare fiind executate integral, astfel încât inculpaţii şi societatea administrată de aceştia nu au obţinut nici un folos din derularea acestor activităţi. În  consecinţă, inculpaţii au arătat că nu au avut reprezentarea comiterii unei fapte penale, că nu au urmărit producerea unui prejudiciu în dauna primăriei şi că acesta nu este efectiv câtă vreme lucrările efectuate depăşesc ca valoare suma achitată de primărie.

În motivarea cererii de schimbare a modalităţii de executare în suspendare condiţionată sub supraveghere inculpatul Vlaicu Silviu a arătat că a avut o atitudine sinceră şi de regret, că din concluziile referatului de evaluare psiho- socială rezultă că inculpatul prezintă perspective concrete de reintegrare socială şi se bucură de sprijinul familiei.

Reducerea pedepsei inculpatului Denes Karoly-Albert a fost motivată prin repararea integrală a prejudiciului, lipsa antecedentelor penale şi atitudinea sinceră pe parcursul procesului penal.

Recursurile declarate în cauză sunt nefondate.

În baza probelor administrate în cauză s-a reţinut o corectă stare de fapt, dându-se acesteia o încadrare juridică corespunzătoare, vinovăţia inculpaţilor fiind stabilită în afara oricărui dubiu.

În mod legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, atât în ce priveşte latura obiectivă cât şi în privinţa laturii subiective a acestora.

Astfel, este cert şi necontestat că inculpatul Toadere Petru, în calitate de primar al comunei Călăţele, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă a aprobat plata a patru staţii de epurare care nu au fost efectiv achiziţionate, cauzând un prejudiciu de 262.181 lei în patrimoniul primăriei şi că în aceeaşi calitate a semnat un contract de luare în custodie pentru aceleaşi staţii de epurare (care nu existau în realitate în patrimoniul custodelui sau primăriei) pentru a facilita plata acestora şi pentru a ascunde comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Apoi, este evident că inculpatul Vlaicu Silviu, în calitate de administrator  de firmă, întocmind factura privind achiziţionarea staţiilor de epurare în fals, l-a ajutat pe inculpatul Toadere Petru, devenind complice la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice reţinută în sarcina sa şi autor al infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În egală măsură, semnând în fals contractul de luare în custodie a staţiilor de epurare, inculpatul Deneş Karoly Albert, în calitate de asociat la aceeaşi firmă, l-a ajutat pe acelaşi inculpat, devenind complice la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi autor al infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Or, în cauză este evidentă îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către inculpatul Toadere Petru care a aprobat cu ştiinţă plata celor patru staţii de epurare, în condiţiile în care acestea nu au fost efectiv achiziţionate şi ajutorul dat de inculpatul Vlaicu Silviu, care a întocmit în fals factura privind achiziţia bunurilor şi cel dat de inculpatul Deneş Karoly Albert prin semnarea contractului de luare în custodie a staţiilor de epurare în fals, înscrisuri în baza cărora inculpatul Toadere Petru a aprobat şi efectuat plata.

În aceste condiţii este evidentă existenţa elementului material al infracţiunilor, care s-au consemnat la momentul cererii prejudiciului în patrimoniul primăriei, un prejudiciu concret şi efectiv în valoare de 262.181 lei, existând în mod evident un raport de cauzalitate între acţiunile menţionate şi urmarea produsă.

În egală măsură sunt întrunite şi elementele materiale al infracţiunilor de fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată care s-a concretizat în semnarea de către inculpaţi a contractului de luare în custodie în fals şi respectiv întocmirea în fals a facturii privind achiziţia staţiilor de epurare.

Faptul că la momentul judecării recursului nu a fost achiziţionată şi nu exista niciuna din cele patru staţii de epurare în patrimoniul primăriei, confirmă existenţa urmării, a scopului ilicit şi existenţa unui prejudiciu cert şi efectiv în patrimoniul părţii civile urmare a faptelor ilicite reţinute în sarcina inculpaţilor.

Curtea reţine că sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au comis faptele cu intenţie directă, având reprezentarea faptelor, prevăzând rezultatul şi urmărind producerea lui.

În aceste condiţii, cererile inculpaţilor de achitare pe considerentul că lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv latura obiectivă şi subiectivă, apar ca nefondate.

Potrivit art. 18/1 alin. 2 Cod penal, la stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni, se ţine seama de modul şi mijloacele de comitere a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce precum şi de persoana sau conduita făptuitorului.

În aceste condiţii, nu se poate reţine că fapta inculpatului Toadere Petru (care în calitate de primar în exercitarea atribuţiilor de serviciu a semnat contractul de luare în custodie în fals, atestând o situaţie necorespunzătoare adevărului pentru ascunderea comiterii infracţiuni de abuz în serviciu), este lipsită de pericolul social al unei infracţiuni având în vedere, pe de o parte, elementele definitorii ale conţinutului ei concret, iar pe de altă parte, valorile sociale apărate prin norma de incriminare şi persoana inculpatului.

Curtea reţine că în cauză nu s-a făcut dovada acoperirii prejudiciului cauzat, astfel că nu este îndeplinită condiţia prev. de art. 74/1 Cod penal privind reducerea pedepsei sau aplicarea unei sancţiuni administrative.

Pedepsele aplicate inculpaţilor au fost corect individualizată în raport de criteriile prev. de art. 72 Cod penal, atât în ce priveşte cuantumul pedepselor cât şi în privinţa modalităţii de executare a acestora.

Astfel, în raport de gradul ridicat de pericol social al faptelor, de urmarea produsă, de persoana inculpaţilor, scopul pedepselor poate fi realizat numai prin executarea efectivă a acestora.

În fine, elementele invocate de inculpaţi în circumstanţiere, pentru reducerea pedepselor şi schimbarea modalităţii de executare au fost avute în vedere şi analizate de instanţa de fond cu prilejul individualizării pedepselor.

În afara motivelor de recurs invocate, Curtea a examinat cauza şi din oficiu, constatând că nu există nici un motiv din cele prev. de art. 385/9 C.pr.penală care să atragă casarea hotărârii atacate.

Aşa fiind, în temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. b C.pr.penală, Curtea va respinge recursul inculpaţilor ca nefondate, deducând din pedeapsa aplicată inculpatului Toadere Petru perioada 16.12.2009 – 12.01.2011 şi 13.06.2012 – 19.03.2013, iar pentru inculpatul Deneş Karoly-Albert perioada executată începând cu 30.03.2012 la zi, cu obligarea inculpaţilor, potrivit art. 192 pct. 2 C.pr.penală, la câte 500 lei fiecare în favoarea statului reprezentând cheltuieli judiciare şi onorariu avocaţial parţial în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpaţii DENES KAROLY- ALBERT, TOADERE PETRU, VLAICU SILVIU împotriva sentinţei penale nr. 175 din 30 aprilie 2013 a Judecătoriei Zalău.

Stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de câte 100 lei ce  se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu.

Obligă pe recurenţi să plătească fiecare în favoarea statului suma de câte 500 lei cheltuieli judiciare, din care câte 100 lei reprezentând onorariu avocaţial.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică din 1 octombrie 2013 .

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.