Ultimate magazine theme for WordPress.

DAJ Cluj: Ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate 2023/2024

0 132

În Monitorul Oficial nr. 837 din 15.09.2023 a fost publicată H.G. nr. 846/14.09.2023 – privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023- 2024 și pentru modificarea art. 8 din H.G. nr. 1569/2022 privind aprobarea Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023.

Sprijinul prevăzut de H.G. nr. 846/2023 este un ajutor de minimis în valoare de maximum 1000 euro/ beneficiar și se acordă pentru minimum 1000 mp cultivați în sere sau solarii cu una din următoarele specii (la alegere): tomate, ardei gras/lung/gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde. De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • cultivă minim 1.000 mp în spații protejate cu una din speciile de legume menționate mai sus;
  • obțin producția minimă prevăzută la art. 5, alin. (3) pentru specia respectivă;
  • valorifică producția minimă prevăzută la art. 5, alin. (3) în perioada 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024;
  • depun la DAJ documentele de vânzare (rapoarte fiscale de închidere zilnică/facturi/file din carnetele de comercializare) și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor (completat la zi și avizat de OFJ) până pe data de 9 februarie 2024 (inclusiv);
  • obțin legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide;
  • marchează spațiul cultivat cu o placă-indicator, inscripționată conform art. 5, alin. (1), lit. c).

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, anexa nr. 2) la direcțiile pentru agricultură județene, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 846/2023 (respectiv 15.09.2023). Cererile se pot depune în format letric, sau se pot transmite prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat, însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ f) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024 (în cazul persoanelor fizice);

c) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Bugetul alocat este de 109.373.000 lei (22.100.000 euro). Plățile se vor efectua după 26 februarie 2024.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAJ Cluj este ing. Precup Bogdan, tel. 0743-646925.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.