Ultimate magazine theme for WordPress.

Calendarul manifestărilor culturale, artistice şi sportive care vor fi organizate în anul 2019 de către sau prin Casa de Cultură Huedin

0 780

                          

R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive, care vor fi organizate în anul 2019, de către sau prin Casa de Cultură Huedin

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale. Ținând seama referatul nr. 2053/22.02.2019, înaintat de dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură Huedin, privind aprobarea Programului cuprinzând principalele activităţi culturale, artistice şi sportive propuse a se desfașura în anul 2019 de/și prin Casa de Cultură Huedin. Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 2054/22.02.2019 înaintta de primar și avizat de comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data 25.02.2019. Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive, care vor fi organizate în anul 2019, de către sau prin Casa de Cultură Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultură Huedin.

Nr.28/25.02.2019
Consilieri total: 15
Consilieri prezenti: 14
Consilieri absenti:1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela
LS………………………
Contrasemnează Secretar
Cozea Dan

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.