Ultimate magazine theme for WordPress.

„Bugetul la control” în Primăria Măguri Răcătău. Angajații, erori în serie

0 1.433

Începem astăzi o nouă campanie de informare a populației privind modul de cheltuire a banului public. Mai exact, aruncăm o privire peste bugetele primăriilor pentru a vedea, noi și dumneavoastră, pe ce cheltuie aleșii locali banii publici. Verificăm rapoartele Camerei de Conturi Cluj pentru a vedea neregulile descoperite de inspectori în primării. Ne aplecăm atenția asupra achizițiilor și tarifelor aferente. Nu scăpăm din vedere firmele abonate la bani publici și vă arătăm, acolo unde este posibil, legăturile dintre aleșii locali și patroni. Astăzi poposim la Primăria Măguri Răcătău.

AVOCAT

ACHIZIȚII PE ANUL 2019

ALESIA

Primăria din Măguri Răcătău nu are achiziții multe pe anul 2019 și nici nu ridică semne de întrebare. Printre cele câteva achiziții, pe care le poți număra pe degetele de la două mâini, se numără:

 • Abonament cu firma S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L pentru mentenanță programe – contractul are o valoare de 19.200 de lei pe an. Adică, Primăria Măguri Răcătău plătește suma de 1.600 de lei lunar fie că beneficiază de servicii de mentenanță, fie că nu.
 • Din bugetul Primăriei Măguri Răcătău au plecat către S.C. DANDAN SOLUTIONS S.R.L.-D., o firmă nouă, suma de 6.000 de lei. Banii au fost plătiți pentru verificarea unor date, unele dintre ele contabile.
 • Tot din bugetul comunei Măguri Răcătău au plecat 100.000 de de lei către firma S.C. GLOBAL WEST SURVEYING S.R.L. Din acești bani se vor efectua măsurători pe drumurile comunale, ca ulterior să fie intabulate.

Văzând cum stă Primăria Măguri Răcătău la achiziții, trecem la nereguli descoperite de Camera de Conturi Cluj la ultimul control din 2018.

Prejudiciul calculat la Primăria Măguri Răcătău de Camera de Conturi Cluj se ridică la 16.000 de lei, iar acesta îi este imputat ordonatorului terțiar din subordine. Abaterile financiare la această primărie cumulează 142.000 lei.

Curtea de Conturi notează principalele abateri financiare din Primăria Măguri Răcătău, după care dispune măsuri de remediere. La capitolul abateri, pe lângă cele de ordin bănesc, angajații instituției sunt campioni. Din documentul Camerei de Conturi Cluj reies erorile făcute de angajații primăriei, iar asta se explică, în unele cazuri, prin slabă pregătire.

EXTRAS DIN RAPORTUL CURȚII DE CONTURI

 • Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Cluj:
 • Întreprinderea demersurilor legale pentru organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv, conform OMFP nr. 923 din 11 iulie 2014. pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 672/2002 republicată. inclusiv prin luarea în considerare a prevederilor art. 24 alin. (1^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea atingerii obiectivului general al auditului intern. respectiv îmbunătățirea managementului;
 • Luarea măsurilor care se impun pentru stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă analitică şi sintetică, urmărirea şi încasarea tuturor veniturilor din taxă pe teren, cuvenite bugetului local al comunei Măguri Răcătău. inclusiv a accesoriilor aferente;
 • După încheierea controlului desfășurat în luna octombrie 2018, inspectorii Curții de Conturi au dispus măsuri și au făcut recomandări de remediere a problemelor. În mod normal, măsurile dispuse de Curtea de Conturi sunt obligatorii.
 • ·   Luarea măsurilor care se impun pentru stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă analitică şi sintetică, urmărirea şi încasarea veniturilor din taxă pe clădiri, cuvenite bugetului local al comunei Măguri Răcătău, inclusiv a accesoriilor aferente;
 • Dispunerea de măsuri pentru identificarea tuturor agenților economici de pe raza comunei
 • Măguri-Răcătău, care desfășoară activități economice, în vederea stabilirii și încasării taxei pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unei activități economice;
 • Întreprinderea demersurilor legale în vederea facturării, urmăririi și încasării veniturilor reprezentând tariful de gestionare a fondului cinegetic, cuvenite bugetului local;
 • Luarea măsurilor care se impun pentru analizarea tuturor debitelor înregistrate în evidența contabilă, reprezentând creanțe bugetare ale bugetului local și va dispune luarea măsurilor legale pentru încasarea acestora;
 • Luarea măsurilor care se impun pentru efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, inclusiv a creanțelor bugetului local, stabilirea rezultatelor inventarierii și înregistrarea acestora în contabilitate și în registrul inventar, în conformitate cu prevederile legale și normele de aplicare a acestora;
 • Luarea măsurilor necesare pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară. la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, a tuturor bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale;
 • Luarea măsurilor necesare pentru reținerea garanției materiale conform prevederilor legale precum și înregistrarea acesteia în contabilitate;
 • Luarea măsurilor necesare pentru inventarierea și înregistrarea în evidențele contabile a tuturor manualelor primite de la depozitul de manuale școlare al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;
 • Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat instituției, privind decontarea „Lucrărilor de reparații generale și de renovare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia în condițiile legii.

Dacă reprezentanții Primăriei Măguri Răcătău vor să aducă lămuriri în privința remedierii problemelor imputate de inspectorii Camerei de Conturi Cluj, aceștia sunt rugați să folosească datele de la rubrica de contact a portalului nostru.

foto: google.com/maps.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.