Ultimate magazine theme for WordPress.

Ajutor de minimis pentru tomate în spații protejate – anul 2023

0 327

În Monitorul Oficial nr. 1273 din 29.12.2022 a fost publicată H.G. nr. 1569/28.12.2022 – privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate – Ciclul I – pentru anul 2023.

Sprijinul acordat este un ajutor de minimis în valoare de maximum 14.847 lei/beneficiar (echivalentul a maximum 3.000 euro). De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli, atât cei organizați într-o formă juridică, cât și persoanele fizice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • cultivă tomate pe minim 1.000 mp în spații protejate (sere/solarii) – în ciclul I de producție;
  • obțin o producție de minimum 3 kg tomate/mp (3 tone/1000 mp);
  • valorifică din producția obținută minimum 3.000 kg până la data de 30 iunie 2023 (inclusiv);
  • depun la DAJ documentele de vânzare (respectiv rapoarte fiscale de închidere zilnică/facturi/file din carnetele de comercializare) până pe data de 14 iulie 2023 (inclusiv);
  • deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, vizat la zi;
  • obțin tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, anexa nr. 2) la direcțiile pentru agricultură județene, până pe data de 1 aprilie 2023 (inclusiv), în format letric sau electronic, însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ f) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului
legal/împuternicitului;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023 (în cazul persoanelor fizice);
c) împuternicire/procură notarială – în cazul depunerii cererii prin reprezentant legal/împuternicit;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferent anului 2023, suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Programul este finanțat de la bugetul de stat. Pentru anul 2023 a fost alocată suma de 262.999.000 lei (echivalentul a 53.142.000 euro).

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAJ Cluj este ing. Precup Bogdan, tel. 0743-646925.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.