Primăria Călățele, mesaj de informare privind utilizarea focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale

Primăria Călățele, mesaj de informare privind utilizarea focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale

Primăria Călățele informează cetățenii comunei că utilizarea focului deschis pentru arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale se poate face doar în anumite condiții prevăzute de lege. Nerespectarea legii atrage sancțiuni.

MAI JOS CITIȚI MĂSURI CE TREBUIE RESPECTATE
Ordin nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 22/09/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Nr. 605/579

Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, in baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul internelor si reformei administrative si ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Dispozitie generala de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale

Capitolul I – Scop si domeniu de aplicare

Art. 1
Scopul prezentelor dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale, denumite in continuare dispozitii generale, este de prevenire si reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor.

Art. 2
Dispozitiile generale se aplica pe intreg teritoriul Romaniei de catre toate persoanele fizice si juridice care utilizeaza focul deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale.

Art. 3
(1) Miristea este terenul agricol pe care au ramas, dupa recoltare, partile inferioare ale tulpinilor de cereale paioase sau ale altor plante cultivate.
(2) Prin vegetatie uscata se intelege plantele si copacii cu radacina in pamant care s-au uscat si care nu se mai utilizeaza in sistemul economic.
(3) Resturile vegetale sunt deseurile vegetale rezultate in urma activitatilor de curatare a copacilor, arbustilor, zonelor de siguranta de-a lungul cailor ferate si drumurilor, de rarire a padurilor si altele asemenea.

Capitolul II – Masuri de prevenire a incendiilor
Art. 4
(1) In perioadele de canicula si seceta prelungita arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este interzisa.
(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificata de primar impreuna cu comitetul local pentru situatii de urgenta, prin seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau o persoana desemnata in acest sens.
(3) Cu exceptia conditiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi interzisa pe o perioada de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.
(4) Primarii sunt obligati sa aduca la cunostinta populatiei perioadele in care se interzice arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale.

Art. 5
(1) Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fara vant;
b) parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate;
c) izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate;
d) desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire;
(2) Pe terenurile in panta, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 6
(1) Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fara vant;
b) colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel incat arderea sa poata fi controlata;
c) executarea arderii in zone care sa permita propagarea focului la fondul forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;
e) desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanenta a arderii;
h) stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.
(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti, conditia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

Art. 7
Primarii sunt obligati sa aduca la cunostinta cetatenilor prevederile generale si specifice care trebuie sa fie respectate cand executa arderi de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale.

Art. 8
(1) Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
(2) Se excepteaza de la prevederea alin. (1) executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti.
(3) Emiterea permisului se face prin grija primarului de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau persoana desemnata in acest sens.
(3) In conditiile respectarii, dupa caz, a prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicita permiterea executarii arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta.

Capitolul III – Dispozitii finale
Art. 9
In zona de siguranta a caii ferate, vegetatia uscata si resturile vegetale se curata obligatoriu de catre proprietarii de drept ai terenurilor.

Art. 10
Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene se curata obligatoriu de vegetatia uscata si resturile vegetale de catre administratorii acestora si, dupa caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

 

Categories: Zonal

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*