Iniţierea negocierii colective salariale, obligatorie pentru toţi angajatorii

Iniţierea negocierii colective salariale, obligatorie pentru toţi angajatorii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj aduce în atenţia angajatorilor obigaţiile ce le revin şi care trebuie puse în aplicare în perioada 20 noiembrie -20 decembrie 2017,  prin  modificările aduse Legii Dialogului Social nr.62/2011 de către Ordonanţa de Urgenţă 82 din 8 noiembrie 2017, pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/2017 (pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal).

Iniţierea  negocierii colective salariale –  obligatorie pentru toţi angajatorii

Guvernul a introdus obligaţia angajatorilor de a iniţia negocieri colective salariale, indiferent de numărul angajaţilor, pentru a pune în aplicare OUG 79/2017, prin care sunt transferate contribuţiile sociale de la angajator la angajat.

Astfel, au obligaţia de a iniţia negocieri colective salariale inclusiv angajatorii care au mai puţin de 21 de angajaţi, precum şi angajatorii care au contracte colective de muncă în vigoare.

Reprezentanţii federaţiilor sindicale pot sta alături de reprezentanţii salariaţilor la masa negocierilor cu angajatorii

Indiferent dacă, în unitatea în care urmeză iniţierea negocierilor, există sau nu sindicat  afiliat la o federaţie/confederaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor, acordurilor colective de muncă, actelor adiţionale, pot participa şi reprezentanţi ai federaţiei/confederaţiei sindicale alături de reprezentanţii salariaţilor, cu acordul acestora.

Acţiunile de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj în perioada care urmează, în ceea ce priveşte aplicarea corectă a noilor modificări legislative  menţionate anterior, se vor axa pe  informare, prevenire şi modul de completare şi transmitere în registrul general de evidenţă a salariaţilor a elementelor raportului de muncă(salariul), ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

Acţiuni ale inspectoratelor teritoriale de muncă

În perioada 4 decembrie 2017 -31 ianuarie 2018, Inspecţia Muncii va desfăşura prin intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă o campanie naţională de conştientizare, care urmăreşte informarea, prevenirea şi nu sancţionarea angajatorilor. Acţiunile inspectorilor de muncă vor fi legate de completarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a elementelor raportului de muncă, ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

De asemenea, se va insista pentru cunoaşterea şi conştientizarea beneficiilor muncii legale şi asupra riscurilor la care se expun atât angajaţii cât şi angajatorii  în cazurile de muncă nedeclarată.

Având în vedere necesitatea operării modificărilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, este binevenită clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor şi  în ceea ce priveşte modicările contractului  individual de muncă, completarea şi transmiterea  datelor  în Revisal.

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, inspectoratele teritoriale de muncă vor disemina informaţii referitoare la punerea în aplicare a modificărilor legislative cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor şi privind completarea si transmiterea elementelor raportului de muncă ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

Categories: Național

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*